Avís legal

D'acord amb el que estableix la LOPD 15/1999, l'informem que les dades de caràcter personal incloses en aquesta web, s'incorporaran a un fitxer automatitzat, la titularitat i responsabilitat del qual ve ostentada per Formigons Montcau, S.A. expressament autoritza la utilització d'aquestes dades als efectes de les comunicacions periòdiques que farem d'informació dels nostres productes i serveis.

L'interessat podrà exercir, respecte les seves dades que consten al fitxer esmentat, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent posant-se en contacte amb Formigons Montcau,S.A., del carrer Valentí Almirall, 63 08206 Sabadell. Tel.: 937 268 411 E-mail: info@formigonsmontcau.es

A més a més, complint amb la Llei 34/2002 de l'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, l'informem que:

La nostra denominació social és IdeoGraphis, S.A. amb CIF: A-08990376.

L'adreça a Internet és: http://www.formigonsmontcau.es i està inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, Hoja nº 80369, Folio 106, Tomo 6765, Libro 6044, Sección 2ª, Inscripción 1ª

camiones