La qualitat es el nostre objectiu i comptem amb els elements imprescindibles per a complir aquest objectiu:

  • Tota la producció de formigó es realitza amb pre pastadora fixa, assegurant una homogeneïtat de cada amasada.
  • Tot l’àrid consumit prové de una única explotació pròpia, situada a Terrassa.
  • Els sistemes de control de producció son externs.
  • Tant el personal de fabricació como de distribució i transport es propi.
  • Tots els equips de subministrament de formigó i de matèries primeres per a la seva fabricació son propis.
  • Els àrids s’ emmagatzemen en dipòsit cobert el que permet preservar-los de temperatures extremes tant a l’hivern com a l’estiu.
  • Certificació ISO 9001 atorgada per AENOR.
camiones

Accés clients