Fabricació i comercialització de formigó preparat que s’entrega directament en les obres de construcció.

Dues plantes de fabricació amb pre pastadora.

Qualitat superior a la exigida per la EHE-08.

Dades qualitat formigó Auditats per laboratori homologat

FORMIGÓ: HA-25/B/20/IIa
Resistència Mitja: 30,50 N/mm2
Desviació Típica: 0,93 < 3,6 Segons EHE-08
Annex19, punt 5.1
Coeficient Variació: 0,0306 < 0,11
FORMIGÓ: HA-25/B/12/IIa
Resistència Mitja: 38,97 N/mm2
Desviació Típica: 0,60 < 3,6 Segons EHE-08
Annex 19, punt 5.1
Coeficient Variació: 0,0154 < 0,11
FORMIGÓ: HA-25/B/20/IIa
Resistència Mitja: 30,81 N/mm2
Desviació Típica: 3,09 < 3,6 Segons EHE-08
Annex 19, punt 5.1
Coeficient Variació: 0,1004 < 0,11
FORMIGÓ: HA-25/B/12/IIa
Resistència Mitja: 32,72 N/mm2
Desviació Típica: 3,02 < 3,6 Segons EHE-08
Annex 19, punt 5.1
Coeficient Variació: 0,0922 < 0,11

Accés clients